آموزشگاه نـوتاش

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای و وزارت آموزش و پرورش

 

موفقیت جز با ارتقای توانایی ها میسر نمی شود

آموزشگاه نـوتاش

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای و وزارت آموزش و پرورش

 

موفقیت جز با ارتقای توانایی ها میسر نمی شود

آموزشگاه نـوتاش
با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای و وزارت آموزش و پرورش

موفقیت جز با ارتقای توانایی ها میسر نمی شود

0 دوره
0 + دوره در حال اجرا
0 + دانشجو
0 مقاله

دسته بندی های برتر آموزشگاه کامپیوتر نوتاش

امنیت و شبکه (3)

حسابداری (3)

زبان (2)

طراحی سایت (2)

دور های در حال ثبت نام آموزشگاه نوتاش

ثبت نام دوره آموزشی زبان بزرگسالان

500000 تومان

ثبت نام دوره آموزشی زبان برای کودکان

2000000 تومان 1800000 تومان

ثبت نام دوره آموزشی حسابداری صنعتی

500000 تومان

ٍثبت نام دوره آموزشی CCNA-CCNP

500000 تومان

ثبت نام دوره آموزشی سیاه قلم

500000 تومان

ثبت نام دوره آموزشی رنگ روغن

500000 تومان

ثبت نام دوره آموزشی نقاشی پیشرفته

500000 تومان

ثبت نام دوره آموزشی نقاشی مقدماتی

500000 تومان

ثبت نام دوره مبانی کامپیوتر کودک و نوجوان

500000 تومان

ثبت نام دوره آموزشی حسابداری

2000000 تومان 1800000 تومان

ثبت نام دوره آموزشی +network

2000000 تومان 1800000 تومان